Har du et viljestærkt barn?
(Også kaldet: stædige, vanskelige, besværlige, ufleksible…

Måske kender du til situationer, som bliver til store opslidende daglige ”kampe”. Du mister måske tålmodigheden og aner ikke, hvad du skal stille op. Det kan være, når barnet skal have jakke på, børstet tænder, spise, komme ud af døren, hentes i vuggestue/børnehave, blive puttet, etc.

Er din hverdag fyldt med magtkæmpe med dit barn og føler du, at I altid ender som to tabere..

Så kom til temaaften om viljestærke børn, hvor du får redskaber og nye måder at møde dit barn på. Derigennem får du en hverdag med dit viljestærke barn, uden at den bliver fyldt med magtkampe og konflikter.

Om workshop-aftenerne:

Aftenen begynder med et kort oplæg om de viljestærke børn, men ellers er det dig og din unikke familie, som er i centrum. Der vil max være 6-8 deltagere på hvert hold, hvilket betyder, at vi har mulighed for at komme ned i alle familiers problemstillinger og snakken kan gå rundt om bordet.

Smilla Lynggaard vil være ansvarlig for oplæg og rådgiver i.f.t. de forskellige problematikker, som vil blive diskuteret. Alle får mulighed for at få nye vinkler på situationen og forslag til nye handlingsmønstre i hjemmet.