Særlig sensitiv og mor

Der er i disse år rigtig meget fokus på det at være særligt sensitiv – som barn eller som voksent menneske. Men at være særligt sensitiv og mor, og måske endda mor til et særligt sensitivt barn, er ikke et emne, der har fået den store opmærksomhed.

Livet med et særligt sensitivt barn er en gave, men kan også være en kæmpe opgave, der stiller store krav til forældrene om både at beskytte barnet fra overstimulering og lære det at leve med sin sensitivitet.

Som særligt sensitiv mor har du sikkert oplevet, hvor svært det er at hjælpe et overstimuleret barn på tidspunkter, hvor du også selv er overstimuleret. Det kræver, at du skal passe på og rumme både dig selv og dit barn i en presset situation, og det kan for langt de fleste være lidt af en udfordring.

Så hvordan tilrettelægger du bedst hverdagen med et sensitivt barn? Og hvordan passer du godt på dig selv og respekterer din egen sensitivitet? Det er nogle af de problematikker, jeg sætter fokus på med min nye workshop for særligt sensitive mødre. I løbet af aftenen vil du få nye redskaber og vinkler på livet som særligt sensitiv mor og få mulighed for at udveksle erfaringer med andre mødre, der er i samme båd som dig selv.

Om workshop-afternerne:

Aftenen begynder med et kort oplæg om det at være særligt sensitiv, men ellers er det dig og din unikke familie, som er i centrum. Der vil være maks. 6-8 deltagere på hvert hold, så snakken kan flyde frit i et fortroligt rum. Smilla Lynggaard vil være ansvarlig for oplæg og fungere som rådgiver i forhold til de problematikker, deltagerne står med i hjemmet. På den måde får alle mulighed for at få ny inspiration til det at være særligt sensitiv og forslag til nye handlingsmønstre i hverdagen.

Lara Iversen siger om workshoppen:
Blev virkelig inspireret og føler, at jeg har fået op til flere anvendelige redskaber, som jeg kan bruge i konkrete situationer med overstimulering – enten når jeg som mor har nået mætningspunktet eller mine børn har.
Det har sat mange tanker i gang, og jeg føler, at jeg ser mig selv – som særligt sensitiv person og mor – i et nyt lys.”

Workshop varer: 2 timer