Forældre og helt menneske – find svarene i dig selv   PDF download her.

Som forældre i dagens Danmark får vi fra alle sider utallige gode råd om, hvordan vi bedst opdrager vores børn. Den rigtige måde at opdrage på er ikke mere overleveret fra vores forældre, og det betyder, at vi hver især må skabe vores egen måde at være forældre på. Med udgangspunk i en stærk overbevisning om, at svaret ligger inden i dig selv, har jeg udviklet et foredrag for forældre med titlen

Forældre og helt menneske – find svarene i dig selv

Grundlæggende ønsker vi det samme af vores børn, som vores egne forældre ønskede af os: at de er glade, hører efter, spiser pænt og svarer ordentligt – og vi har store forventninger til os selv som forældre. Men mens vi selv blev straffet eller sendt på værelset, hvis vi var sure og vrede, er mange af dagens forældre i tvivl om, hvad de skal stille op med børnenes stærke følelser.

Igennem foredraget ser vi på redskaber, du kan bruge i din hverdag, og finder sammen frem til, hvordan du som forældre får familielivet til at fungere i en travl hverdag. Vi kommer omkring emner som grænsesætning, stærke følelser, konflikter, selvværd og selvtillid, mad og måltider, putning og søskende.

 

Praktisk

Foredraget varer to timer og  begynder med et oplæg efterfulgt af spørgetid.

Der er mulighed for, at spørgsmål kan stilles anonymt på en lille seddel.

 

Om Smilla Lynggaard

  • Familierådgiver og leder af Familielaboratoriet fra 2010-2014
  • Er uddannet pædagog
  • Erfaring fra flere institutioner f.eks. børnehave, vuggestue, dagbehandlingshjem og specialinstitution.
  • Er uddannet i den professionelle samtale, konflikthåndtering, Jesper Juuls teorier, mindfulness og relations-coaching.