Styrk dit barn indefra, og styrk derved dit barn selvværd

Ønsker du at give dit barn godt selvværd med fra sit opvækst, vil du her på aftenen blive introduceret til hvordan du skaber en familie og et samværd med dit barn hvor du støtter barnet i troen på det selv. Du får redskaber til hvordan du støtter og stimulerer barnet til at stole på sine egne følelser og fornemmelser. Samtidig får du også indblik i, hvad der støtter selvtillid og giver barnet mod på eksempelvis at kaste sig ud i noget nyt.

Om workshopaftenerne: Aftenen begynder med et kort oplæg om temaet, men ellers er det dig og din unikke familie, som er i centrum. Der vil max være 6-8 deltagere på hvert hold, hvilket betyder, at vi har mulighed for at komme ned i alle familiers problemstillinger og snakken kan gå rundt om bordet. Smilla Lynggaard vil være ansvarlig for oplæg og rådgiver i.f.t. de forskellige problematikker, som vil blive diskuteret. Alle får mulighed for at få nye vinkler på situationen og forslag til nye handlingsmønstre i hjemmet.

Workshop varer: 2 timer